Titan Edge Men Leather Watch 1514Wl01 (Straight)
Titan Edge Men Leather Watch 1514Wl01 (Straight)
1514WL01
Edge
ทำด้วยสลักยึดและสลักลายเพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณ์ พร้อมสายหนังเรียบหรูทำให้เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่บางที่สุดในโลก
4.5
8
8 votes
ให้ คะแนน
ลั กษณะ
ลั กษณะทางเทคโนโลยี

ฟังก์ชัน: ปกติ

สีหน้าปัด: สีดำ

สาย: หนัง

สาย: หนัง

กรอบ: ทองเหลือง

หานาฬิ กา
กรุ ณาเลื อกประเภท
สำรวจ