Titan Edge Men Leather Watch 1515Yl01 (Straight)
Titan Edge Men Leather Watch 1515Yl01 (Straight)
1515YL01
Edge
ทำด้วยสลักยึดและสลักลายเพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณ์ พร้อมสายหนังเรียบหรูทำให้เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่บางที่สุดในโลก
3.7
3
3 votes
ให้ คะแนน
ลั กษณะ
ลั กษณะทางเทคโนโลยี

ฟังก์ชัน: ปกติ

สีหน้าปัด: สีขาว

สาย: หนัง

สาย: หนัง

กรอบ: สเตนเลส

หานาฬิ กา
กรุ ณาเลื อกประเภท
สำรวจ