Titan Edge Men Regular Leather Watch Nd1577Nl01A (Straight)
Titan Edge Men Regular Leather Watch Nd1577Nl01A (Side F2)
Titan Edge Men Regular Leather Watch Nd1577Nl01A (Pr Angle)
Titan Edge Men Regular Leather Watch Nd1577Nl01A (Straight)
1576NL02
Edge
ทำด้วยสลักยึดและสลักลายเพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณ์ นาฬิกาเรือนนี้บางเพียง 4.20 มม. พร้อมโครงหน้าปัดแต่งด้วยงานคาร์บอนไฟเบอร์ ทำให้เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่บางที่สุดในโลก
3.3
3
3 votes
ให้ คะแนน
ลั กษณะ
ลั กษณะทางเทคโนโลยี

ฟังก์ชัน: ปกติ

สีหน้าปัด: สีดำ

สาย: หนัง

Case Material : Titanium

Case Dimensions : 49mm X 42mm

Movement : Quartz Analog

Glass Type : Sapphire Crystal

WR : 3 ATM

หานาฬิ กา
กรุ ณาเลื อกประเภท
สำรวจ