9322SL03
Octane
Đồng hồ mặt số Titan bạc có chức năng hẹn giờ cho nam giới
ให้ คะแนน
ลั กษณะ
ลั กษณะทางเทคโนโลยี

FUNCTION : Mặt kim, có chỉ ngà y

MOVEMENT : Thạch anh

CASE SHAPE : Tròn

STRAP MATERIAL : Da

DIAL COLOR : Bạc

CASE MATERIAL : Kim loại

CASE THICKNESS (MM) : 10.35 mm

CASE LENGTH(6H-12H) (MM) : 55.18 mm

CASE WIDTH(3H-9H) (MM) : 45.55 mm

WATER RESISTANCE : 3 ATM

หานาฬิ กา
กรุ ณาเลื อกประเภท
สำรวจ