9710SM01
Đồng hồ đeo tay nữ Titan mặt mà u xanh
ให้ คะแนน
ลั กษณะ
ลั กษณะทางเทคโนโลยี

FUNCTION : Mặt kim

MOVEMENT : Thạch anh

CASE SHAPE : Đặc biệt

DIAL COLOR : Xanh lam

CASE MATERIAL : Kim loại

CASE THICKNESS (MM) : 7.50 mm

CASE LENGTH(6H-12H) (MM) : 62 mm

CASE WIDTH(3H-9H) (MM) : 17 mm

WATER RESISTANCE : 3 ATM

หานาฬิ กา
กรุ ณาเลื อกประเภท
สำรวจ